OM Sydskanes Emse

en ideell förening

Sydskanes Emse drivs av en samling motorcykelentusiaster vars stora passion är att köra motorcykel på bana. Föreningen bildades 2003 och vi har sedan dess slipat på vårt koncept och gör vad vi kan för att bli lite bättre varje år.

Föreningen består av nästan 500 medlemmar och ca 60 av dessa är aktivt engagerade i att arrangera våra bandagar som Depåchef, Instruktör och Bullergrupp. Allt för att göra just Din bandag så bra som möjligt.

Alla är välkomna att köra med Sydskanes Emse, oavsett erfarenhet eller typ av motorcykel. Det viktiga är att du vill ha roligt på din motorcykel samt är öppen för att lära dig mer. Har du inte provat att köra på bana innan så har du en helt ny värld att utforska.

Välkommen att utforska den tillsammans med oss.

Vårt mål

Sydskanes Emse är en ideell förening, alltså en förening utan ekonomiska vinstintressen, vars mål är säkrare och mer medvetna motorcyklister. Vi når vårt mål genom att arrangera billiga och säkra bandagar som ger våra medlemmar möjlighet till kontinuitet i sin träning.

För att nå våra mål jobbar vi mycket med säkerheten.

•  Genom att alltid ha ambulans på plats med både ambulanssjuksköterska och läkare vet vi att alla får den bästa hjälpen om olyckan skulle vara framme.

•  Våra instruktörer och funktionärer går utbildning varje år för att kunna hjälpa till på bästa sätt.

•  Förarmöte efter varje avslutat körpass är obligatoriskt för alla deltagare för att få information om vad som händer och för att kunna ställa frågor som uppkommer under dagen.

• Vi eftersträvar att ha så jämna grupper som möjligt för att försöka förhindra olyckor och för att det blir roligare för alla.

Det är vår fasta övertygelse att bankörning ger säkrare och bättre motorcyklister!

Är du intresserad av att bli medlem eller är nyfiken på föreningen, så hittar du mer information här på hemsidan. På sidan om regler hittar du mer detaljerad information.

Som medlem i föreningen får du bl.a. automatiskt förtur till alla våra arrangemang. Vi vill dock betona att alla är givetvis, i mån av plats, välkomna att deltaga på våra arrangemang, medlem eller ej.

Sydskanes Emse är ansluten till SVEMO och till SMC.

Våra ledord

Våra ledord är ANSVAR, HÄNSYN och OMDÖME. Dessa ord genomsyrar allt vi gör och utgör stommen i vår förening.

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar:
Stadgar (pdf-format)

Historia

Grunden till Sydskanes Emse ligger i vad som hände under säsongen 2002. I mitten på april det året var vi ett par förare som fick möjlighet att hyra Sturup Raceway och det gjorde vi. Då fanns inga regler, tornvakter, utbildningar, flaggor, gruppindelningar eller andra säkerhetsprylar, vi skulle ju bara ha kul. Allt eftersom veckorna gick blev vi fler och fler och efter ett tag var vi ett 30-tal förare av olika körförmåga på banan samtidigt. Vi började införa lite regler och grupper och fortsatte våra körningar. I september samma år hade vi cirka 130 förare och på den vägen blev vi Sydskanes Emse. 

Medlemskap

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen Sydskanes Emse. Av administrativa skäl tar vi in medlemmar under januari månad. Medlemsavgifterna bildar sen en del av det kapital vi tidigt på säsongen kan boka banor för.

För att bli medlem i föreningen så måste du först registrera dig här på hemsidan. Du måste vara registrerad även om du ska deltaga som funktionär.

Medlemsskapet betalas mellan 1-31 januari varje år.

Är inte ditt medlemsskap betalat absolut senast den 31 januari, räknar vi med att du släppt din medlemsplats i föreningen.

Medlemsavgiften är:
Aktivt medlemskap: 500 kronor.

Passivt medlemskap: 500 kronor.

 

 

Priser

Styrelsen ser över priserna varje år efter vi fått klart alla kostnader. Detta sker oftast någon gång i februari och årets priset kan ses när bandagarna släpps för bokning.

Vi vill att det ska löna sig att vara medlem i Sydskanes Emse. Bokar du dina bandagar under rabattperioden blir det riktigt lönsamt.

För att ta del av rabattperidoen måte du boka din körning innan den siste mars, sen återgår vi till våra ordinarie priser.

Licens

Många som börjat köra hos Sydskanes Emse har blivit väldigt duktiga, så duktiga att dom vill mäta sig mot andra och börja tävla. Inom Sydskanes Emse finns ingen tävlingssektion då det saknas personal och intresse att driva en tävlingsklubb. Om du ändå vill tävla för Sydskanes Emse och lösa ut din licens genom oss, så går det alldeles utmärkt. Vi har idag ett tjugotal medlemmar som tävlar framgångsrikt runt om i landet. Om du har frågor kring detta kan du höra av dig på licens@sydskanesemse.nu

Vad krävs för att få Sydskanes Emse som hemmaklubb?

Betala din medlemsavgift till Sydskanes Emse i januari.

Skicka ett mail till licens@sydskanesemse.nu med följande information:

 • Namn:
 • Fullständigt personnummer:
 • Medlemsnummer i Sydskanes Emse:
 • Mailadress:
 • Telefonnummer:

När vi registrerat dina uppgifter får du ett mail från Svemo TA med inloggningsuppgifter och då kan du logga in där och lösa ut din licens.

 

Ordinarie priser
Medlem Icke medlem
Sturup 550 SEK 750 SEK
Knutstorp 1100 SEK 1500 SEK
Rabattperioden
Sturup 400 SEK
Knutstorp 950 SEK

Styrelsen

Ordförande - Thomas Christiansson

Sekreterare från 2006 till 2011, Ordförande sedan 2011.

Har kört hoj sedan 1994 och bana sen 2002. Kör idag mestadels på bana men har på senare år återvänt till landsvägar där det puttras runt i lagom mysfart med en gubbmoppe. Engagemanget för föreningen har ökat genom åren och har tidigare varit instruktör, instruktörsansvarig och sekreterare i styrelsen.

Vice Ordförande - Percy Nilsson

Vice Ordförande sedan 2008.

Mitt MC-intresse kom med körkortet 1974. Sedan dess har jag ägt och kört mycket olika typer av bågar. RR började jag med 2002 med en Daytona 1200 -94 med 150bhp, sedan dess vill jag bara ha mer kusar.

Kassör - Ulrika Benatti

Kassör sedan 2017. I styrelsen sedan 2016.

Sekreterare - Daniel Persson

Suppleant från 2008 till 2014, Sekreterare sedan 2014.

Har haft sporthoj men körde motard när Sydskanes började på SRW. Jag tackar CSN för att jag varit hojlös för länge nu och skall ändra på det när värmen kommer.

Ledamot - Jens Gustafson

Ledamot sedan 2006 eller tidigare.

Efter att varit hojlös i 17 år, inköptes sommaren -06 en CBR1000RR. Kom på att jag nog borde lära mig svänga. Banhoj (Missilen) inköptes, la mitt första varv på bana -07 och på den vägen är det.

Suppleant - Evelina Svensson

Suppleant sedan 2017.

Suppleant - Bo Gyllenklo

Suppleant sedan 2019.

GDPR

Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sydskanes EMSE, 846502-8069, c/o Percy Nilsson Furallén 5 21836 Bunkeflostrand (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med föreningens stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. bankörning, licenskurs), kommunicera med medlemmarna samt hantera deltagares ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och anmälningsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SVEMO TA. Detta sker enbart vid medlemmars egen förfrågan om att vilja tävla med föreningen som klubb.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens bankörningsverksamhet
 • Licenshantering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter
med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan
exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

 Samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Detta gör du genom att skicka ett mail till info@sydskanesemse.nu 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller  radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Logga in

Registrera