Max 50 deltagare

Styrelsen i Sydskanes Emse har idag, 2020-03-30, fattat följande beslut:
Vi kommer att genomföra våra bandagar med max 50 deltagare per körning. De 50 först bokade platserna per körning gäller, resterande kommer få hela anmälningsavgiften (100%) återbetald. Besked lämnas via e-post en vecka innan datum för körningen.
Återbetalningar kommer ske efter respektive körning.
Föreningen förbehåller sig rätten att ställa in körningen med mycket kort varsel på grund av omständigheter utom föreningens kontroll.

OBS:
Endast de 50 deltagarna samt föreningens funktionärer kommer släppas igenom grindarna. Inga undantag.

Logga in

Registrera