Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Här bokar du dig till årsmöte

Biljetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking “Get Tickets” will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Biljetter är ej längre tillgängliga

Information om årsmötet

Motioner som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast den 5:e november. Vi ber er att läsa våra instruktioner kring hur en motion skall se ut. Motioner som inte följer mallen kan komma att inte beaktas. Motioner insändes till: sekreterare@sydskanesemse.nu

Val till följande styrelseposter kommer att förrättas:

  • Ordförande för en tid av ett år (f.n. Dalida Bergman)
  • Kassör för en tid av två år (f.n. Ulrika Benatti)
  • Sekreterare för en tid av ett år (f.n. Peter Bergman)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Bo Gyllenklo)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Hugo Burgerhout)

Två revisorer samt tre ledamöter till valberedningen kommer också att väljas.

Logga in

Registrera