Laddar Evenemang

Här bokar du dig till årsmöte

Bokningen är endast öppen för medlemmar

Information om årsmötet

Motioner som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast lördagen den 16:e oktober. Vi ber er att läsa våra instruktioner kring hur en motion skall se ut. Motioner som inte följer mallen kan komma att inte beaktas. Motioner insändes till: sekreterare@sydskanesemse.nu

Val till följande styrelseposter kommer att förrättas:

  • Ordförande för en tid av ett år (f.n. Thomas Christiansson)
  • Vice ordförande för en tid av två år (f.n. Percy Nilsson)
  • Ledamot för en tid av två år (f.n. Jens Gustafson)
  • Sekreterare för en tid av ett år (f.n. Daniel Persson)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Evelina Svensson)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Bo Gyllenklo)

Agendan kommer att vara klar en vecka innan mötet och kan då beställas från ordforande@sydskanesemse.nu

Logga in

Registrera