Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Här bokar du dig till årsmöte

Observera årtalet! Du måste ha varit medlem år 2020 för att få delta på årsmötet. Detta kommer att kontrolleras manuellt efter din anmälan. Vänligen anmäl dig endast om du var medlem 2020.

  • Tidpunkt:     Måndag 2021-09-06 klockan: 18.30
  • Plats:           Sturup Raceway (Observera att platsen kan ändras beroende på deltagarantal)

Biljetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking “Get Tickets” will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Biljetter är ej längre tillgängliga

Information om årsmötet

Det står givetvis våra medlemmar fritt att lägga motioner men med tanke på vår unika situation rekommenderar vi att motioner ställs till nästa årsmöte som vi kommer att ha senare i höst.

Motioner som medlem önskar få behandlade på årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast måndagen den 23:e augusti. Vi ber er att läsa våra instruktioner kring hur en motion skall se ut. Motioner som inte följer mallen kan komma att inte beaktas. Motioner insändes till: sekreterare@sydskanesemse.nu

Val till följande styrelseposter kommer att förrättas:

  • Ordförande för en tid av ett år (f.n. Thomas Christiansson)
  • Kassör för en tid av två år (f.n. Ulrika Benatti)
  • Sekreterare för en tid av ett år (f.n. Daniel Persson)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Evelina Svensson)
  • Suppleant för en tid av ett år (f.n. Bo Gyllenklo)

Agendan kommer att vara klar en vecka innan mötet och kan då beställas från ordforande@sydskanesemse.nu

Logga in

Registrera