Årsmötet inställt

Årsmötet är inställt!
Smittspridningen av Covid-19 ökar dramatiskt på flera håll i Europa och i Sverige är Skåne ett av de län som är hårdast drabbat. Våra medlemmar är spridda i stora delar av södra Sverige och Danmark och Folkhälsomyndighetens råd gällande årsmöte säger: “Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.” Styrelsen finner det därför olämpligt att genomföra årsmötet och väljer att ställa in.

Vad händer nu?
Styrelsen fortsätter att driva föreningen vidare och vi gör ett nytt försök till årsmöte efter säsong 2021. Våra revisorer ställer även de upp och granskar föreningens ekonomi och styrelsens arbete under 2021.

Våra årsmöten brukar bjuda på diskussioner och tankar kring vår verksamhet. De senaste åren har vi därför haft en “frågestund” efter mötet, där ordet är fritt. Vi vill därför poängtera lite extra att styrelsen alltid är öppen för förslag och idéer som kan göra föreningen bättre. Tveka inte att höra av dig om du har en idé du tror på, samt tid och energi att driva den i mål.

Mer information hittar du på vår Facebook-sida.

/Styrelsen

Logga in

Registrera